Co powinno zawierać ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

Co powinno zawierać ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

Wyjazd za granicę wymaga odpowiednich przygotowań. Niezależnie od tego, czy planujesz samotny wypoczynek, czy zabierasz ze sobą całą rodzinę, nie możesz zapomnieć o dobranym do potrzeb ubezpieczeniu turystycznym. Sprawdź, jakie opcje ochrony powinna zawierać taka polisa.

Dlaczego ubezpieczenie turystyczne za granicą jest tak ważne? 

W Polsce osoby ubezpieczone w ramach NFZ mogą korzystać z usług publicznej ochrony zdrowia. Za granicą takie ubezpieczenie nie działa albo obowiązuje tylko w ograniczonym zakresie. Dla przykładu w krajach Unii Europejskiej możesz posługiwać się kartą EKUZ, ale z jej pomocą zapewnisz sobie dostęp tylko do takich świadczeń medycznych, jakie są bezpłatne dla obywateli danego kraju. W praktyce może się więc okazać, że leczenie okaże się bardzo kosztowne. Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne za granicą warto wykupić zawsze – niezależnie od tego, gdzie i na jak długo się wybierasz.

Jakie opcje ochrony powinno zawierać ubezpieczenie na wyjazd za granicę? 

Ubezpieczenie podróżne jest skuteczne, gdy zostało dostosowane do potrzeb podróżnych. Konfigurację polisy rozpocznij od wyboru kwoty ubezpieczenia kosztów leczenia. Jej wysokość musi być dostosowana do warunków panujących w danym kraju. Przed wyjazdem zweryfikuj, jaką kwotę polisy polecają wybrać specjaliści.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu kosztów ratownictwa. Gdy dojdzie do nagłego zdarzenia i potrzebna będzie pomoc medyczna, taka polisa ochroni Cię przed poniesieniem z własnej kieszeni wydatków na opłacenie transportu medycznego. 

Do swojego ubezpieczenia turystycznego warto dobrać polisę OC. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie nieocenione w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę osobie trzeciej. Polisa sprawi, że nie poniesiesz kosztów odszkodowania.

Zobacz także  Selfie na tle Wieży Eiffla: dlaczego turystyczne selfie są wciąż tak popularne?

Czy ochronę z ubezpieczenia turystycznego można rozszerzyć? 

W przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych ochronę z ubezpieczenia turystycznego możesz rozszerzyć o dodatkowe opcje. Jeśli wybierasz się za granicę, dopilnuj, żeby zakres ubezpieczenia był dostosowany do planowanych aktywności. Jeśli będziesz uprawiać sporty ekstremalne bądź zimowe, wykup specjalny dodatek. Wykaz aktywności, które są objęte taką polisą, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Podczas podróży może dojść do uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży sprzętu sportowego lub bagażu. W przypadku wielu towarzystw ubezpieczeniowych możesz się ubezpieczyć na taką ewentualność. Jeśli dojdzie do zdarzenia, otrzymasz odszkodowanie odpowiadające wysokości szkody do ustalonej sumy ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie turystyczne za granicą można rozszerzyć o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gdy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, dzięki tego typu polisie otrzymasz świadczenie, które odpowiada jego procentowi. Wydasz je na wybrany cel – np. na rehabilitację i powrót do normalnego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *